Panel kreatora online do zamawiania odbitek zdjęć – projekt kreatora od strony wizualnej i funkcjonalnej, według wytycznych.

An online wizard for ordering photo prints – project from the visual and functional side, according to the guidelines.

 

 

Wizualizacja uwzględniająca m.in.:

  • widok ładowania zdjęcia do kreatora (zielony pasek na dole kreatora)
  • widok błędu w przypadku niepowodzenia przesyłu pliku
  • widok przykładowych zakładek pozwalających na posortowanie wybranych przez klienta formatów (zdjęcie o nadanym formacie automatycznie pojawia się w odpowiedniej zakładce) oraz zakładka ze wszystkimi zdjęciami razem
  • niezbędne opcje edycji zdjęcia po prawej stronie
  • możliwość edycji również poszczególnych zdjęć przy pomocy podręcznego menu edycji przy każdym wgranym pliku
  • informacja o nazwie oraz jakości zdjęcia