Modyfikacja logo Painted, zmiana koloru i dodanie elementu farby w tle na życzenie. | Logo edit for Painted. Color change and adding paint smudge in background.