Projekt logotypu dla spółki P&M, branża – energetyka (termowizja)

Logo design for P&M

 

Propozycje wizytówki oraz ostatecznie wybrany projekt

Few options for business cards design and final project

 

 

 

 

 

Tył wizytówki:

 

Wybrana opcja ostateczna | Final client decision