Projekt logo dla fanpagu Molas (fotografia). | Logo project for Molas fanpage (photography)

Przykładowe zdjęcia z fanpaga ze znakiem wodnym | Some photos from fanpage with watermark.