Projekt na zlecenie firmy Jetpol. Graficzny projekt interfejsu użytkownika, dla układu elektronicznegorejestrującego dane pomiarowe w stanowisku badawczym dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Poniżej kilka screenów uwzględniających różne scenariusze widoczne na panelu (bez faktycznych wartości)

projekt układu elektronicznego aggie studio design for itwl

projekt układu elektronicznego aggie studio design for itwl

projekt układu elektronicznego aggie studio design for itwl

projekt układu elektronicznego aggie studio design for itwl

projekt układu elektronicznego aggie studio design for itwl

projekt układu elektronicznego aggie studio design for itwl

Projekt na zlecenie firmy Jetpol. Graficzny projekt interfejsu użytkownika, dla układu elektronicznegorejestrującego dane pomiarowe w stanowisku badawczym dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Poniżej kilka screenów uwzględniających różne scenariusze widoczne na panelu (bez faktycznych wartości)

projekt układu elektronicznego aggie studio design for itwl

projekt układu elektronicznego aggie studio design for itwl

projekt układu elektronicznego aggie studio design for itwl

projekt układu elektronicznego aggie studio design for itwl

projekt układu elektronicznego aggie studio design for itwl

projekt układu elektronicznego aggie studio design for itwl

© Copyright AGGIE STUDIO // All rights reserved

Contact: studio.aggie@gmail.com

Follow: 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram